Poradenství a návrhy v oblasti zahradní a krajinné tvorby

Návrhy:

  • zahrad u rodinných domů - části zahrad, atria, balkony, jezírka …
  • rekonstrukce stávajících zahrad, parků, městské zeleně…
  • veřejných prostranství – náměstí, parky, nábřeží, dětská hřiště, aleje a stromořadí, výsadba podél komunikací, kruhové objezdy…
  • vyhražených prostranství – hřbitovy, vnitrobloky, střešní zahrady, administrativní areály…

zahrada1

Martina Bubnová, DiS. - idatabaze.czNávrhy a realizace zahrad - idatabaze.cz

 

Příprava zakázky

Na základě osobní návštěvy jsou získány maximální informace o prostoru a představách investora. Konzultace je vedena v přátelském duchu, aby se získala co největší představa o životním stylu, názorech a potřebách klienta. Provede se zaměření a fotodokumentace prostoru.

 

Studie
Zákazníkovi jsou předloženy návrhy v perspektivě, které řeší rozvržení ploch a jejich využití. Nad návrhy se diskutuje, a dle požadavků investora se upravují. Návrhy jsou jedinečné svým půdorysem, který se neopakuje v jiných zahradách.

 

Dokumentace pro provedení stavby
Součástí dokumentace je výkresová část, kreslená v AutoCadu a textová část. Na základě této dokumentace je investor, nebo realizační zahradní firma schopná provést realizaci. Výkresová část zahrnuje současný stav, rozvržení ploch, osazovací plán, vytyčovací plán výsadeb a výkaz ploch. Textová část zahrnuje vyhodnocení dendrologického potenciálu (pokud se dělal), technickou zprávu, rozpočet a technologický postup.

 

Realizace
Na základě slepého rozpočtu, který je součásti dokumentace, může investor objektivně vybrat realizační firmu. Nebo na přání investora se zajistí realizace na klíč.

 

Autorský a technický dozor
Na základě dohody s investorem, se provádí dozor při realizaci, ať už si realizijete zahradu sami nebo Vám ji provádí odborná firma.

 

 

Dendrologické průzkumy
V případě, že se provádí rekonstrukce zahrady, či městské zeleně, je nutné provést dendrologický průzkum. Jde o zaměření a posouzení stávající zeleně a na základě toho se navrhují dřeviny ke kácení nebo k ošetření. V případě ponechání dřeviny, se nový návrh přizpůsobuje stávající zeleni, která je vždy cenná a v nově vznikajících zahradách nenahraditelná.

 

Cena
Cenu návrhu ovlivňuje velikost a členitost pozemku, budoucí využití pozemku a množství i kvalita dodaných podkladů.  Zahradu je možné tvořit postupně, je možné rozpracovat jednotlivé kroky, do více let a realizace zahrady Vám tolik nezatíží jednorázově rodinný rozpočet. Investice do návrhu dle Vašich představ, Vám několikanásobně ušetří náklady na opravy.